Spółdzielnia Mieszkaniowa Fenix jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych - powstała w 1913 roku jako Towarzystwo Udziałowe zwane "Warszawska Kooperatywa Mieszkaniowa". FENIX, swoją nieprzerwaną działalnością, od 100. lat wpisuje się w historię Warszawy. Stolicy Polski, miasta niezwykłego, bohaterskiego i dumnego. Stary Żoliborz, dzielnica w której mieści się FENIX, jest jednym z najpiękniejszych zakątków Warszawy.Spółdzielnia Mieszkaniowa "Fenix" Plac T. W. Wilsona 4. 01-626 Warszawa.Władze

Prezes - Miłosz Anczakowski
Wiceprezes - Tomasz Gackowski
Wiceprezes - Michał Silski

Rada Nadzorcza
Przewodnicząca - Ewa Surowska
Wiceprzewodnicząca - Magdalena - Brejdygant
Sekretarz - Anna Grupińska
Członek - Monika Czrniakowska
Członek - Marek Jastrzębski
Członek - Ryszard Kubiak
Członek - Martyna Mistarz - Bunda
Członek - Małgorzata Wielgopolan
Członek - Paweł Ziemilski