Dokumenty do pobrania:

Statut.pdf

Regulamin Zarządu
Regulamin remontów
Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej FENIX

Reglamin Parkowania.pdf

 

Projekt statutu przygotowany na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM Fenix w dniu 15 lutego 2019 r.

 2019-01-09 Statut.pdf