SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FENIX"

pl. T. W. Wilsona 4  01-626 Warszawa

BIURO SM "FENIX"

       lok. 90 tel/faks (022) 839 86 55 e-mail:                         

       fenix@smfenix.com.pl

       Konto PKO BP SA.

Nr 60 1020  1026 0000 1202 0106  3940

 

 Zarząd SM "FENIX" przyjmuje interesantów:


- srody godz. 18ºº – 20ºº

- dyżury jednoosobowe Zarządu:

-  pn, wt, cz godz. 1800 - 2000

    

Biuro administracji czynne:


- poniedziałek do piątku godz. 9ºº – 12ºº


- pn, wt, śr, cz godz. 18ºº – 20ºº

TELEFONY ALARMOWE

Policja - 997, 112 Żoliborz
Dzielnicowy Ciach Mateusz
Straż Miejska
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Energetyczne
Gospodarz domu
Winda
Domofon

22 603 71 55, 603 71 56
603 71 16 w 118, 600 997 782
986, 22 839 03 23
998, 112
999, 112, 22 525 13 04
992, 22 628 45 97, 628 45 87
993, 22 834 07 43
22 821 51 11
22 869 99 38
22 678 18 47, 502 573 335
22 833 53 89, 602 710 483