Regulamin strony internetowej SM Fenix, zasady uzyskiwania dostępu, polityka prywatności

[projekt]

 1. Administratorem strony internetowej w domenie www.smfenix.com.pl, zwanej dalej „stroną” lub "serwisem", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Fenix", Plac Wilsona 4/90, 01-626 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W stronie wyróżnione są dwa poziomy dostępu do informacji:
  1. Dostęp publiczny - dane dostępne publicznie, bez autoryzacji dostępu. Obejmuje m.in. informacje ogólne, dokumenty dostępne publicznie np. Statut, ogłoszenia publiczne.
  2. Dostęp niepubliczny - dane dostępne dla spółdzielców i mieszkańców po autoryzacji (zalogowaniu się indywidualną nazwą użytkownika i hasłem). Obejmuje m.in. informacje i ogłoszenia dla spółdzielców, możliwość publikowania ogłoszeń dla spółdzielców, informacje o planach i inwestycjach.
 3. Zakres informacji publikowanych na stronie.
  1. Strona służy do komunikacji SM Fenix ze spółdzielcami, mieszkańcami i najemcami lokali.
  2. Na stronie nie umieszcza się danych poufnych ani wrażliwych.
  3. W części dostępnej niepublicznie mogą być zamieszczane informacje związane z działalnością spółdzielni i życiem sąsiedzkim, o ile nie naruszają przepisów prawa, tajemnic handlowych, dobrych zwyczajów, komfortu mieszkańców itd.
  4. Administrator nie odpowiada za treści publikowane przez użytkowników, ale zachowuje prawo ich moderacji lub usuwania tych treści w wypadku stwierdzenia, iż naruszają one prawo lub regulamin strony, lub otrzymania powiadomienia o takim naruszeniu.
 4. Zasady uzyskiwania dostępu do części niepublicznej.
  1. Dostęp do części niepublicznej może otrzymać każdy spółdzielca oraz wskazane przez niego osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym, opiekujące się lokalem lub wynajmujące go, a także najemcy lokali użytkowych.
  2. Osoby nie posiadające członkostwa spółdzielni mogą uzyskać dostęp jedynie za upoważnieniem właściciela lokalu. Właściciel lokalu zobowiązuje się powiadomić administratora strony o ustaniu relacji uzasadniającej tak przyznany dostęp (np. o zakończeniu najmu).
  3. Administrator wyłącza dostęp użytkownika w wypadku uzyskania informacji, iż utracił on relację uzasadniającą dostęp, lub w razie naruszania przez użytkownika zasad korzystania ze strony.
  4. Przyjmuje się, że jeśli użytkownik zwrócił się o nadanie dostępu do niepublicznej części strony i podał w tym celu swoje dane niezbędne do utworzenia konta, to udzielił w ten sposób zgody na używanie tych danych w celu uzyskiwania dostępu do niepublicznej części strony.
 5. Procedura uzyskania dostępu do części niepublicznej.
  1. W celu uzyskania dostępu do części niepublicznej, użytkownik zwraca się do administratora strony podając imię i nazwisko, nazwę użytkownika jakiej chce używać do logowania na stronie oraz adres e-mail.
  2. Administrator zakłada dla użytkownika konto. Po założeniu konta na podany przez użytkownika adres e-mail przychodzi powiadomienie zawierające dane dostępowe (nazwę użytkownika i hasło) potrzebne do zalogowania się na stronie.
  3. Jeśli użytkownik życzy sobie, by strona wymuszała zmianę hasła stworzonego przy zakładaniu konta, powinien powiadomić o tym administratora. W przeciwnym razie strona nie wymusza zmiany hasła.
  4. Hasło musi posiadać co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej 1 cyfrę i 1 wielką literę. Hasło nie może być oczywiste np "1234". Hasło nie może być identyczne z nazwą użytkownika.
  5. Jako nazwę użytkownika rekomenduje się użycie adresu e-mail. Nazwa użytkownika wraz z hasłem tworzy dane dostępowe do strony.
  6. Imię i nazwisko użytkownika może pojawiać się w części niepublicznej, np. przy ogłoszeniach zamieszczanych przez użytkownika, lub w komunikacji za pośrednictwem mechanizmów strony.
  7. Konta dostępowego nie należy udostępniać innym osobom. Jeśli istnieje potrzeba przyznania dostępu innym osobom, należy założyć dla nich odrębne konta - tylko wtedy mamy pewność, że osoba pod danym imieniem i nazwiskiem rzeczywiście nią jest.
 6. Zwracając się o przyznanie dostępu do strony użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail:
  1. Wiadomości związanych z funkcjonowaniem strony (m.in. potwierdzenie uzyskania dostępu, link do zmiany lub przypomnienia hasła).
  2. Wiadomości rozsyłanych przez Spółdzielnię w związku z jej funkcjonowaniem (np. informacje o zebraniach, ostrzeżenia o awariach).
 7. Ochrona danych użytkowników.
  1. Administrator zobowiązuje się do nie wykorzystywania danych użytkowników do żadnych celów innych niż określone w niniejszym regulaminie cele związane z autoryzacją dostępu do niepublicznej części strony oraz komunikacją między spółdzielcami, mieszkańcami i najemcami lokali w SM "Fenix", wynikającą z realizowania przez spółdzielnię jej prawnych i statutowych obowiązków.
  2. Administrator strony zobowiązuje się nie wykorzystywać danych użytkowników do rozsyłania wiadomości marketingowych, ani nie udostępniać danych użytkowników żadnej firmie trzeciej.
  3. Użytkownicy strony zobowiązują się nie wykorzystywać dostępnych w serwisie kanałów komunikacji w celach innych, niż komunikacja w sprawach spółdzielczych i sąsiedzkich.
  4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zwrócić się do administratora strony w celu ustalenia czy i jakie dane na jego temat mogą znajdować się w stronie, wglądu w te dane, ich poprawiania i usuwania.
  5. Administrator zachowuje prawo retencji danych w wypadkach uzasadnionych przepisami.
  6. Zasady stosowania plików cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie "Polityka plików cookies".
  7. Wszelkie skargi na funkcjonowanie strony należy kierować do administratora.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok